kadryiplace

| - Oferta - |

Kadry i Płace

 

W ramach tej usługi proponujemy dwie opcje do wyboru. Pierwsza z nich opiera się na pracy w siedzibie Klienta, jeśli istnieje możliwość zapewnienia zabezpieczonego pomieszczenia, które umożliwia przechowywanie dokumentów pracowniczych w sposób uniemożliwiający dostęp dla osób trzecich.


Druga możliwość – pracujemy u nas w biurze, do firmy jeździmy w wyznaczonych dniach na dyżur, podczas których spotykamy się z pracownikami (dyżury), aby przekazać niezbędne dokumenty (takie jak np. zaświadczenia, umowy o pracę, miesięczne karty wynagrodzeń).


Państwo prowadzicie ewidencję czasu pracy, na podstawie której my przygotowujemy listy płac, zestawienia urlopów, chorobowych lub innych nieobecności. Sporządzamy miesięczne statystyki, potrzebne do analiz.


Na podstawie przekazywanych przez Państwa danych tworzymy umowy o pracę, umowy cywilno – prawne, zaświadczenia, świadectwa pracy, listy płac, ewidencje urlopów, nieobecności.


Prowadzimy akta osobowe pracowników oraz rejestry umów cywilno – prawnych.


Dokumentacja kadrowo – płacowa może być przechowywana u Państwa w firmie w wyznaczonym, zabezpieczonym miejscu lub u nas w biurze.

 

 

| - Odpowiemy na każde pytanie - |

KONTAKT Z NAMI

 

 

POZNAŃ

| Oddział |

Ul. Winklera 1 | 60-246 Poznań
Kom: 48 605-377-877
Tel: 48 61/623-37-00

 

 

 

PIłA

| Siedziba |

Ul. Bydgoska 81 | 64-920 Piła
Kom: 48 605 377 906
Tel: 48 67/349-20-93
Fax: 48 67/349-20-94

 

 

 

 

BOCHNIA

| Odział |

Ul. Bracka 6 | 32-700 Bochnia
Kom: 48 605 377 610
Tel: 48 12/348-07-00

 

 

 

| - Zapraszamy do kontaktu - |

NAPISZ DO NAS

 

COM_BLUE_PAGEBUILDER_NAME_MUST_NOT_BE_EMPTY_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_EMAIL_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_SUBJECT_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_MESSAGE_SHOULD_NOT_BE_EMPTY_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_CAPTCHA_NOT_VALIDATED_PL

DANE FIRMY

Quantum Accounting Sp. z o.o.

NIP: 764-26-37-381

REGON: 301400293

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Sąd Rejonowy Poznań 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000352121