tradycyjna

| - Oferta - |

Rachunkowość finansowa (tradycyjna księgowość)

 

Usługa ta polega na wykonywaniu typowych czynności związanych z rozliczeniem działalności gospodarczej.


Od Państwa otrzymujemy sprawdzone pod względem merytorycznym dokumenty z opisami i pieczęciami ( właściwe opisy ustalamy na spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym). Następnie dokonujemy weryfikacji tych dokumentów pod względem formalno – prawnym i rachunkowym. W kolejnym kroku wprowadzamy do wymaganych przepisami prawa ewidencji, księgując na właściwe konta zgodnie z obowiązującym u Państwa w firmie planem kont oraz przepisami polityki rachunkowości. Plan kont weryfikujemy i dostosowujemy do potrzeb Państwa firmy, tak aby zaksięgowane dokumenty umożliwiły uzyskanie niezbędnych informacji.


W ramach tej usługi prowadzimy księgi handlowe, ewidencję dla celów VAT, ewidencję dla celów podatku dochodowego, rejestr środków trwałych bilansowy i podatkowy, rejestr wartości niematerialnych i prawnych bilansowy i podatkowy. Przygotowujemy i wysyłamy elektronicznie deklaracje do Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz sprawozdania do NBP, a także deklaracje Intrastat. Sporządzamy dodatkowe raporty niezbędne firmie, np. zestawienie zobowiązań, zestawienie należności, analizujemy przeterminowane należności, wysyłamy w imieniu klienta wezwania do zapłaty. Współpracujemy z działem prawnym na bieżąco monitorując spływ nieterminowych zapłat.


Reprezentujemy również klienta w trakcie kontroli podatkowych przed Urzędem Skarbowym.


Sporządzamy roczne sprawozdanie finansowe. Pomagamy przygotować sprawozdanie z działalności Zarządu oraz pomagamy sporządzić uchwały i protokoły zgodnie z KSH. Współpracujemy z audytorami w trakcie badania bilansu, maksymalnie odciążając klienta w zakresie prac związanych z  badaniem rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

| - Odpowiemy na każde pytanie - |

KONTAKT Z NAMI

 

 

POZNAŃ

| Oddział |

Ul. Winklera 1 | 60-246 Poznań
Kom: 48 605-377-877
Tel: 48 61/623-37-00

 

 

 

PIłA

| Siedziba |

Ul. Bydgoska 81 | 64-920 Piła
Kom: 48 605 377 906
Tel: 48 67/349-20-93
Fax: 48 67/349-20-94

 

 

 

 

BOCHNIA

| Odział |

Ul. Bracka 6 | 32-700 Bochnia
Kom: 48 605 377 610
Tel: 48 12/348-07-00

 

 

 

| - Zapraszamy do kontaktu - |

NAPISZ DO NAS

 

COM_BLUE_PAGEBUILDER_NAME_MUST_NOT_BE_EMPTY_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_EMAIL_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_SUBJECT_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_MESSAGE_SHOULD_NOT_BE_EMPTY_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_CAPTCHA_NOT_VALIDATED_PL

DANE FIRMY

Quantum Accounting Sp. z o.o.

NIP: 764-26-37-381

REGON: 301400293

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Sąd Rejonowy Poznań 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000352121