| - Polityka prywatności - |

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

 

 

 

 | - Klauzula informacyjna - RODO - |

 

Mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. Quantum Accounting Sp. z o.o. - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli, pracowników, współpracowników, podwykonawców, oraz kontrahentów.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Quantum Accounting Sp. z o. o. z siedzibą w Pile (64-920), ul. Bydgoska 81/4, KRS 0000352121, NIP 764-26-37-381 REGON: 301400293 (dalej: my). Możesz kontaktować się z nami listownie na adres 64-920 Piła, ul. Bydgoska 81/4, mailowo na adres: biuro@quantum-accounting.pl, telefonicznie pod numerem 67/ 349-20-93.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania postanowień umowy, którą zawarliśmy ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, dochodzenia roszczeń, obsługi zapytań i profilowania ( art. 6 ust.1 lit.f) RODO, czyli uzasadnionego interesu administratora czy rejestracji i obsługi konta oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody podmiotu danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

-zawarta z nami umowa (Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

-udzielone nam zgody,

-tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawiać inne nasze oferty lub zapobiegać oszustwom.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy zakończy się umowa. Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy o współpracę.

Państwa dane możemy przekazywać:

-osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, podwykonawcom ( podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów), audytorom, partnerom biznesowym ( podmiotom wspierającym nasze usługi),

-podmiotom zapewniającym bieżącą obsługę doradczą, a także kontrolerom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,

-innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, urzędom oraz innym podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy, oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jej realizacją. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 20 lat od zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania .

Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane te będziemy wykorzystywać do czasu jej cofnięcia. Przez okres 5 lat liczonych od daty cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych możemy przechowywać dane w ograniczonym zakresie dla wykazania zgodnego z RODO przetwarzania tych danych, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy czas.

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgodny w dowolnym momencie.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych czy istotnie wpływać na Państwa sytuację. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka Prywatności.


 

 

 

POZNAŃ

| Oddział |

Ul. Winklera 1 | 60-246 Poznań
Kom: 48 605 377 877
Tel: 48 61/623-37-00

 

 

 

PIłA

| Siedziba |

Ul. Bydgoska 81 | 64-920 Piła
Kom: 48 605 377 906
Tel: 48 67/349-20-93
Fax: 48 67/349-20-94

 

 

 

 

BOCHNIA

| Odział |

Ul. Bracka 6 | 32-700 Bochnia
Kom: 48 605 377 610
Tel: 48 12/348-07-00

 

 

 

| - Zapraszamy do kontaktu - |

NAPISZ DO NAS

 

COM_BLUE_PAGEBUILDER_NAME_MUST_NOT_BE_EMPTY_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_EMAIL_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_PLEASE_PROVIDE_A_VALID_SUBJECT_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_MESSAGE_SHOULD_NOT_BE_EMPTY_TEXT_PL

COM_BLUE_PAGEBUILDER_CAPTCHA_NOT_VALIDATED_PL

DANE FIRMY

Quantum Accounting Sp. z o.o.

NIP: 764-26-37-381

REGON: 301400293

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN

Sąd Rejonowy Poznań 
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000352121